Pasivní domy

Stavba se spotřebou energie na vytápění ≤ 15 kWh/m² za rok.

Pasivní dům nepotřebuje klasickou topnou soustavu, vystačí si po většinu roku s tepelnými zisky od spotřebičů, osob, slunečního záření apod. Důvodem je použití známých konstrukčních postupů a technologií.

Základní znaky jako jsou pečlivě provedený architektonický návrh, kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků, orientace prosklených ploch směrem k jihu, kvalitní zasklení oken, nadstandardní tepelná izolace a vzduchotěsnost domu, eliminace tepelných mostů, vytápění s využitím tepelných zisků, větrání s rekuperací tepla atd. zajišťují dosažení výsledné úspory energií a nákladů efektivně a za přijatelné investiční náklady.

Poloha domu je důležitá při využití solárních zisků. Stejně jako u nízkoenergetického domu je důležité, aby prosklené části domu směřovaly k jihu a nebyly zastíněny lesem nebo okolní zástavbou.

Tvar domu by měl být kompaktní bez zbytečných výčnělků. Jednoduchost je i výhodná pro eliminaci tepelných mostů a tepelných vazeb, přes které uniká z domu teplo. Proto je třeba věnovat velkou pozornost při konstrukčním řešení a dbát na dodržování technologických postupů při stavbě.

Tepelná izolace stavby musí dobře izolovat i v místech tepelných mostů. Minimální síla izolace by měla být 20cm. Konstrukci je třeba navrhnout tak, aby nedocházelo ke srážení vlhkosti, v případě že k ní dojde, aby se mohla volně odpařit.

Při zasklení oken je použito trojsklo nebo je prostření sklo nahrazeno fólií. Okenní rám dřevěný i plastový bývá doplněn izolací. Běžný okenní rám nemá dobré izolační schopnosti, proto jsou nové dřevěné i plastové rámy doplněny izolací. Pro zachování těsnosti domu nejsou všechna okna otvíravá, ale pro případ výpadku vzduchotechniky je třeba zachovat alespoň jedno okno v místnosti otvíravé.

Řízené větrání je u pasivního domu důležitým prvkem. Snížení spotřeby při tomto větrání je možné docílit tzv. rekuperací tepla, kdy teplý odváděný vzduch předává ve výměníku teplo chladnému přiváděnému vzduchu.

Vytápění pasivního domu je zajištěno větracím systémem, a proto na většině stavbách nejsou žádné radiátory. Přiváděný vzduch se dohřívá ve výměníku, který je napojen na kotel nebo akumulační nádrž.

Pro správné fungování pasivního domu je nutné zajištění vzduchotěsnosti obálky stavby. Pokud dochází k únikům tepla skulinami kolem oken nebo dokonce ve stěnách (dřevostavba), je vzduchotechnika a rekuperační výměník téměř nepotřebný.

Uvažujete o stavbě pasivního domu?

Zpracujeme Vám kalkulaci na míru a poradíme Vám veškeré informace se stavbou tohoto typu domu. Máme za sebou několik úspěšných realizací pasivních staveb.Nové reference

TIMO INVEST Group s.r.o. Petřvaldská 1193/1, 710 00 Slezská Ostrava Rychlý kontakt: +420 602 530 741

© Timo Invest Group s.r.o. | Tvorba webových stránek Kleindesign.cz