Nulové domy

Stavba, která je svou podstatou pasivní dům, spotřeba energie na vytápění činí ≤ 5 kWh/m² za rok.

Dosažení skoro nulové spotřeby je možné minimalizováním potřeby tepla na vytápění a pomocí technologií získat a využívat energii v maximální možné míře z obnovitelných zdrojů jako jsou slunce, země nebo vítr.

Poloha domu je důležitá při využití vnějších zdrojů energie. Užitné části domu by měly směřovat na sever, obytné části domu směrem na jih. Důležité je, aby stavba nebyla vystavena intenzivnímu větru.

Energii z pitné vody, dodaná ji ohřevem je možné využít na předehřev rekuperace. Dešťovou vodu je možné využít jako užitkovou (WC, pračka, zálivka, mytí auta atd.). Před vypuštěním odpadních vod do kanalizace je ideální provést biologické předčištění pomocí anaerobního zařízení a nesplachovat tak tuky, čistící prostředky soli apod.

Součástí stavby je tepelné čerpadlo, které je zdrojem pro vytápění.

Čerpání sluneční energie, která je přeměněna na elektrickou, je zajištěna fotovoltaickými panely. Tzv. solární kolektory mohou být využity pro ohřev vody nebo vytápění. Nadbytek vyrobené energie je možno uschovat v akumulačních zásobnících a tuto energii využívat především v zimních obdobích.

Tepelná izolace je v tloušťce větší než 30 cm. Okna jsou zasklena trojsklem s argonem orientována směrem na jih. Důležitý je i výběr okenních rámů které jsou doplněny izolací.

Vnitřní prostory jsou větrány za použití vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti. Optimální hodnoty vlhkosti vzduchu jsou docíleny použitím správných stavebních materiálů jako jsou hliněné nepálené cihly, hliněné omítky, ovčí vlna a sádrovláknité desky s látkou na bázi kreatinu. Zároveň jsou tyto materiály schopny pohlcovat nečistoty z ovzduší (formaldehyd, ozon, apod.)

Uvažujete o stavbě nulového domu?

Zpracujeme Vám kalkulaci na míru a poradíme Vám veškeré informace se stavbou tohoto typu domu. Máme za sebou několik úspěšných realizací nulových staveb.Nové reference

TIMO INVEST Group s.r.o. Petřvaldská 1193/1, 710 00 Slezská Ostrava Rychlý kontakt: +420 602 530 741

© Timo Invest Group s.r.o. | Tvorba webových stránek Kleindesign.cz